Loading Laddar...
 
ring oss.png

YKB – Grundutbildning lastbil

Yrkesförarkompetens

Att utföra persontransporter och godstransporter med buss och lastbil är ett ansvarsfullt arbete som ställer höga krav på kunskap och skicklighet. Därför finns en lag och en förordning som reglerar krav på yrkesförarkompetens för att få utföra sådana transporter. 

Lagen innehåller bland annat krav på grundutbildning, som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbeviset gäller i fem år. Därefter krävs att föraren går en återkommande fortbildning vart femte år för att förnya beviset. En fortbildning omfattar minst 35 timmar och kan delas upp i delkurser som är på minst 7 timmar vardera.

 

Fakta om reglerna

Kraven på yrkeskompetensbevis tillämpas sedan den 10 september 2008 för persontransporter med buss och sedan den 10 september 2009 för godstransporter med tung lastbil. Lagen bygger på ett direktiv som är antaget av EU och den gäller förare som utför gods- eller persontransporter med fordon som kräver körkortsbehörigheterna C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D eller DE. Krav på yrkesförarkompetens gäller i alla länder inom EU samt i Norge, Island och Liechtenstein, det vill säga alla EES-stater.

Ta även del av lagen (2007:1157) och förordningen (2007:1470) om yrkesförarkompetens.

Har du tagit ditt c-körkort innan den 10/9-2009 så behöver du inte gå grundutbildningen, det räcker att du går YKB fortbildning (35 timmar).

 

Grundutbildning

En ny lag infördes 1 Januari 2008. Lagen innebär bland annat krav på grundläggande utbildning, som efter godkänt prov leder till ett yrkeskompetensbevis. Yrkeskompetensbeviset gäller därefter i fem år.

Det som gäller för dig som inte har behörigheterna C/CE, D/DE är följande: Du ska gå en grundläggande utbildning på 280 timmar och sedan göra ett godkänt teoretiskt prov för att få ett yrkeskompetensbevis. En förkortad grundläggande utbildning på 140 timmar finns. Den kan väljas av dig som är 23 år och äldre och vill bli yrkesförare av buss, eller av dig som är 21 år och äldre och vill bli yrkesförare av lastbil.

 

Vår nästa kurs startar

Vi kommer starta igång utbildningen vecka 35, tisdagen den 28/8 i Staffanstorp.

 

Teorin är upplagd på 8 veckor med 2 kursdagar/vecka, 8 timmar/dag.

Sen kommer det även läggas in körning och beroende på deltagarantal kommer hela utbildning inkl. körning hålla på i ca 10-12 veckor.

 

Ring Matilda Johansson för detaljerad information om våra kurser 2018.

 

Vid intresse och frågor kontakta oss.

Matilda Johansson

0733-280256

Robert Hjunstorp

0708-608340

ykb@skaneutbildarna.se